Er blodtrykket ditt 119 over 52?


Blodtrykk 119/52 (uttales som 119 over 52)

Blodtrykket ditt er: For lavt - Hypotoni

Når det gjelder systolisk verdi (øvre trykk), er blodtrykket ditt: Ideelt

Hvis du er plassert i to forskjellige klassifiseringsintervaller når du måler, bruk resultatet som er innenfor det høyere området. For eksempel, hvis din systoliske (høyere) verdi er 'normal' og din diastoliske (lavere) verdi er 'høy-normal', kan du vurdere 'høy-normal' som din klassifisering.

Hva betyr disse verdiene for helsen din?

Blodtrykksverdien din på 119 over 52 (119/52) indikerer et ideelt blodtrykk. Kravene for denne klassifiseringen er oppfylt med en systolisk verdi lavere enn 120 mmHg og en diastolisk verdi lavere enn 80 mmHg (120/80).

Dette blodtrykksnivået er ideelt for å unngå skade på kar og organer. Et ideelt blodtrykk øker normalt levetiden din.

Innhold

  1. Blodtrykk 119 over 52 (119/52) på diagram og skalaen
  2. Hva menes med klassifisering "Ideelt blodtrykk"?
  3. Digital blodtrykksmåler for 119/52
  4. Sjekk en annen verdi

Blodtrykk 119 over 52 (119/52) på diagram

Blodtrykk 119 over 52 på blodtrykksdiagram

Blodtrykk 119 over 52 (119/52) på skalaen

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Diastolisk verdi
(lavere trykk)Betydningen av Ideelt blodtrykk


Blodtrykket ditt er ideelt.

I følge WHO er den ideelle blodtrykksverdien under 120/80, og kan uttales som 120 over 80.

Når din systoliske (høyere) verdi øker med 1 mmHg til 120 mmHg og din diastoliske (lavere) verdi øker med 28 mmHg til 80, vil blodtrykket ditt ikke lenger klassifiseres som 'ideelt', men som 'normalt'.

Et systolisk blodtrykk på mellom 120 og 130, mens et diastolisk trykk på mellom 80 og 85, er klassifisert som normalt.

Les mer om klassifisering Ideelt blodtrykk her.

Digital blodtrykksmåler

Blodtrykk 119 over 52 på digital blodtrykksmåler

Sjekk en annen verdi

Systolisk (høyere) verdi:
Diastolisk (lavere) verdi:

Påvirke blodtrykket ditt

Advarselstegn

Klassifiseringer av blodtrykk