Blodtrykksmåler i hjemmet

Hvorfor bør du ha din egen blodtrykksmåler?

Nærmere 1 million mennesker i Norge lider av høyt blodtrykk, noe som tilsvarer omtrent en tredjedel av den voksne befolkningen. Å ha en blodtrykksmåler hjemme for å kunne sjekke blodtrykket selv, blir stadig viktigere. Det er raskt, enklere og billigere å sjekke dette hjemme. Når du selv oppdager begynnende blodtrykksavvik, kan du søke hjelp raskere og dermed unngå risikoen for at det fører til alvorlige hjerte- og karsykdommer.

Blodtrykksmåler

Den eldre måten å måle blodtrykk på

Den eldre metoden for å måle blodtrykket er ved å bruke en manuell blodtrykksmåler. Helsepersonell legger en mansjett på overarmen, som deretter blåses opp ved å pumpe med en håndbetjent gummiblære. Samtidig brukes et stetoskop for å lytte til hjerteslag.

Avlesningen gjøres ved å variere lufttrykket i mansjetten og resultatet vises på en indikatorklokke. Det øvre systoliske trykket og det nedre diastoliske trykket avleses manuelt av prøvetakeren. Denne eldre metoden kan ikke brukes til å utføre en blodtrykksmåling selv.

Moderne måte å måle ditt eget blodtrykk på

I dag finnes det en rekke ulike typer automatiske blodtrykksmålere til hjemmebruk. Noen typer av disse brukes også av sykehus og helsestasjoner. Utviklingen av disse målerne har gjort dem bedre og bedre opp gjennom årene. De har også blitt billigere og enklere å bruke. Et pålitelig resultat kan leses med disse enhetene fordi de bruker en automatisk overarmsmansjett.

Lufttrykket i mansjetten stenger blodtilførselen til armen, i svært kort tid. Måleren endrer lufttrykket automatisk under fremdriften av målingen og registrerer dermed det systoliske og diastoliske trykket. Resultatet vises på et digitalt display og lagres i enheten, det kan også automatisk overføres til en annen tilkoblet enhet.

Noen moderne og mer avanserte blodtrykksmålere kan dermed vise resultatene via Bluetooth på en smarttelefon eller en dataskjerm gjennom en app. De registrerte resultatene kan lagres i tabell- og grafformat. I tilfeller hvor det gjennomføres lengre måleperioder, kan de også skrives ut i papirformat. Resultatene kan deretter vises på en ønskelig måte under en konsultasjon med lege eller helsepersonell.

Det finnes andre typer blodtrykksapparater som kan måle forskjellige deler av kroppen enn bare den øvre delen av armen. Disse kan imidlertid registrere mer usikre verdier samtidig som de er vanskeligere å håndtere riktig for en utrent person.

Hvordan måles blodtrykket?

Det anbefales at du ikke drikker kaffe og alkohol, eller bruker tobakk innen 30 minutter før blodtrykksmålingen. Du bør heller ikke spise eller utsette kroppen for hard fysisk anstrengelse. Sitt komfortabelt i en stol med ryggstøtte og hold føttene godt på gulvet, ikke kryss bena. Vær godt uthvilt de siste fem minuttene før målingen.

Blodtrykksmansjetten skal festes direkte til huden på overarmen på hjertenivå. Plasser armen mot en fast overflate med håndflaten vendt opp og slapp av. Mål hver gang på samme arm fordi de aller fleste har forskjellig blodtrykk på venstre og høyre side. Hvis du følger disse anbefalingene, vil du få de mest konsistente og sikreste måleresultatene over tid.

Hvis du har uregelmessig blodtrykk eller ønsker svar på helsespørsmålene dine, ta med og vis målestatistikken neste gang du besøker helsevesenet. Du kan da få en faglig vurdering av kyndig helsepersonell. Er jeg i risikosonen? Anbefales ytterligere kontroller og annen prøvetaking? Trenger jeg medisiner eller annen type behandling?

Er blodtrykket mitt for lavt eller for høyt?

Selv de uten symptomer eller indikasjoner på endret blodtrykk bør ha regelmessige kontroller. Årsaken er at høyt trykk vanligvis ikke merkes spontant. Et for lavt trykk merkes derimot lettere ved for eksempel besvimelse eller svimmelhet

Utfør kontrollene på samme tid og under samme forhold gjennom den angitte måleperioden. På denne måten får du de beste og mest sammenlignbare resultatene. Under disse målingene vises to forskjellige verdier, et systolisk og et diastolisk trykk. Bruk deretter blodtrykksmåleren vår til å tolke blodtrykksmålingene dine.

Systolisk (høyere) verdi:
Diastolisk (lavere) verdi:

Hvorfor er høyt blodtrykk farlig?

En midlertidig økning i blodtrykket er ikke nødvendigvis farlig. I mange tilfeller er økningen en normal kroppslig reaksjon på for eksempel plutselig frykt eller annen type sjokk. Høyt blodtrykk, også kalt hypertensjon, er bare farlig hvis det varer i lengre perioder. De som ikke kan senke sitt høye blodtrykk har en økende risiko for å lide av hjerneslag, hjertesvikt, hjerteinfarkt, diabetes, men også av andre relaterte sykdommer.

Faktorer som bidrar til høyt blodtrykk

Hjelp deg selv. Sett i gang endringer i livsstilen din som lar blodtrykket holde seg på et sunt nivå. I mer alvorlige tilfeller kan det være behov for behandling og medisinering, som i så fall er foreskrevet av lege. Risikoen for å lide av høyt blodtrykk kan skyldes en eller flere av de negative faktorene nedenfor, men andre forhold kan også forekomme.

Mange blodtrykksmålere på markedet i dag viser også pulsen din. På pulsok.com kan du tolke pulsverdiene dine.