Hjemme blodtrykksmåling (HBTM)

Mål blodtrykket selv hjemme

Et alternativ til en blodtrykksdiagnose som helsevesenet i økende grad bruker, er såkalt HBTM eller hjemmeblodtrykksmåling, som betyr å måle eget blodtrykk. HBTM brukes som et alternativ for første prøvetaking og deretter for eventuell behandling av personer med mistanke om høyt blodtrykk. Målingen hjemme brukes også til oppfølging av de som allerede har fått diagnosen høyt blodtrykk.

Hjemme blodtrykksmåling

Når blodtrykket måles på sykehus eller helsestasjon, kan pasienten være nervøs, redd eller opphisset av ytre faktorer. Måleresultatene risikerer å bli høye og dermed ikke like nøyaktige som når testene gjennomføres i rolige hjemmemiljøer. Å lære å måle blodtrykket på deg selv er en enkel, rask og sikker prosedyre.

Resultatene av blodtrykkskontroller via HBTM representerer bedre en persons normale hverdag. Pasienten kan selv velge tid og sted hjemme. Større komfort oppleves dermed. Den samlede vurderingen er at resultatene blir mer pålitelige. De kan dermed forutsi hjertesykdom og andre relaterte sykdommer på en bedre måte.

Når bør testen utføres?

Flere fordeler med å utføre målinger hjemme er at det kan foregå på et tidspunkt du velger. Ønsker legen blodtrykksmålinger fra morgen eller kveld eller kanskje etter en eller annen form for arbeidsbelastning? Ønsker legen målinger i et visst antall dager? Dette blir både økonomisk billigere og enklere når det foregår i hjemmemiljø.

Det skal bemerkes at blodtrykksmåling hjemme normalt viser noe lavere verdier enn de som utføres i sykehusmiljø. I praksis gir det mer pålitelige resultater. Det er også mer positive omstendigheter ved at pasienten vanligvis har tid til å utføre flere påfølgende målinger.

Endring av livsstil og vaner

For de pasientene som på en eller annen måte blir mer involvert og informert om sin sykdomssituasjon, vil interessen øke for de behandlinger og kontroller som finnes. De vil bli positivt påvirket og vil trolig øke interessen for å endre livsstil. Dette vil forhåpentligvis skje gjennom endrede matvaner, mer trening og dermed vekttap.

En ulempe kan være at noen pasienter opplever ansvarsovertakelsen som en belastning, dette må ansvarlig lege ta hensyn til. Er denne spesielle pasienten motivert og tilstrekkelig ansvarlig? Fører dette til en økende bekymring? Kan det utvidede ansvaret gi negative effekter?

Det positive er at det kan føre til en forenkling av hverdagen. Redusert antall turer til sykehus eller omsorgssenter betyr redusert avhengighet av åpningstider og av passende bestilt besøkstid. Mer fritid gir nok flere positive opplevelser. Mer hverdagslig samhandling med familie og venner er andre faktorer som kan redusere stress og andre negative opplevelser.

Type blodtrykksmåler

Modellene som er tilgjengelige på markedet i dag er stort sett alle veldig enkle å bruke. Vær imidlertid oppmerksom på at typene målere som skal brukes på håndleddet eller fingeren i praksis ikke oppfyller høy nok presisjon når det gjelder viste resultater. For å oppnå sikrest mulig avlesninger, bruk typen blodtrykksmåler utstyrt med en automatisk overarmsmansjett.

Hvordan utføres en blodtrykksmåling?

Sjekk først blodtrykket i begge armene og bruk deretter den armen der trykket viser høyest verdi. Ta så minst tre målinger på rad med kortere intervall og bruk et gjennomsnittstall for disse. Flere ulike blodtrykksmålere til hjemmebruk har en innstilling der det kan velges at maskinen automatisk skal utføre tre målinger på rad. Den viser og lagrer deretter gjennomsnittet.

Målingene, som utføres tidlig om morgenen, bør gjøres på tom mage og før du tar noen form for medisin. Det er den sikreste måten å oppnå det beste måleresultatet på. For målingene som foregår om kvelden er det best å utføre disse rett før leggetid. Du må imidlertid vente med å måle til det har gått minst 30 minutter etter inntak av mat eller drikke.

Det er best å utføre blodtrykkskontrollene syv dager på rad, en til to ganger per dag, eller i henhold til legens spesifikke anbefalinger. Lagre alle måleverdier og videresend disse til ansvarlig helsepersonell på foreskrevet måte.

Les her for mer informasjon om blodtrykksmålere til hjemmebruk.