Moderat hypertensjon, grad 2

Ved moderat hypertensjon, grad 2, er din systoliske verdi mellom 160 – 179 mmHg og din diastoliske verdi er mellom 100 – 109 mmHg. Dette er klassifiseringen etablert av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Moderat hypertensjon grad 2

Denne klassifiseringen er en mer bekymringsfull form for høyt blodtrykk enn grad 1. For denne diagnosen Moderate Hypertension, grad 2, er det sannsynligvis nødvendig å behandle pasienten med medisiner. Behandlingen bør også suppleres med trening og en endring i kostholdsvaner.

Farene ved moderat hypertensjon

Hypertensjon betyr at hjertet nå må jobbe hardere for å sikre blodtilførsel til alle organer i kroppen. Økt motstand i arterieveggene får blodtrykket til å stige. Hjertemuskelen vokser på grunn av denne kontinuerlige ekstra belastningen og krever mer oksygen. Dette gjør oksygennivået i blodet lavt. Konsekvenssykdommer, som arteriosklerose, vil nå ha en stadig mer negativ innvirkning. Sjekk blodtrykksnivået ofte, slik at du kan få et langt og sunt liv.

Lämna en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Möjliga värden för ett högt blodtryck - Hypertoni Grad 2:


1771