Moderat hypertensjon, grad 2

Ved moderat hypertensjon, grad 2, er din systoliske verdi mellom 160 – 179 mmHg og din diastoliske verdi er mellom 100 – 109 mmHg. Dette er klassifiseringen etablert av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Moderat hypertensjon grad 2

Denne klassifiseringen er en mer bekymringsfull form for høyt blodtrykk enn grad 1. For denne diagnosen Moderate Hypertension, grad 2, er det sannsynligvis nødvendig å behandle pasienten med medisiner. Behandlingen bør også suppleres med trening og en endring i kostholdsvaner.

Farene ved moderat hypertensjon

Hypertensjon betyr at hjertet nå må jobbe hardere for å sikre blodtilførsel til alle organer i kroppen. Økt motstand i arterieveggene får blodtrykket til å stige. Hjertemuskelen vokser på grunn av denne kontinuerlige ekstra belastningen og krever mer oksygen. Dette gjør oksygennivået i blodet lavt. Konsekvenssykdommer, som arteriosklerose, vil nå ha en stadig mer negativ innvirkning. Sjekk blodtrykksnivået ofte, slik at du kan få et langt og sunt liv.

Lämna en kommentarMöjliga värden för ett högt blodtryck - Hypertoni Grad 2:


1771